Artykuł partnera.

Prawo cywilne reguluje wzajemne relacje majątkowe i osobiste pomiędzy podmiotami prawa, np. między wynajmującym mieszkanie a lokatorami, między małżonkami, rodzicami i dziećmi czy pracownikami a pracodawcą. Jest to zatem dość rozległa gałąź prawa, której obszerna regulacja sprawia, że sprawy z tego zakresu często wymagają konsultacji z adwokatem. W bardziej skomplikowanych przypadkach najkorzystniejszym rozwiązaniem często okazuje się zasięgnięcie profesjonalnej pomocy prawnej już na początkowym etapie sprawy. Aby znaleźć odpowiedniego specjalistę, wystarczy wpisać w okno wyszukiwarki hasło „prawo cywilne Wrocław” lub inną, interesującą Cię miejscowość – doświadczony adwokat umiejętnie pokieruje całym postępowaniem i odciąży Cię w zawiłych formalnościach. Jakie sprawy wchodzą w zakres prawa cywilnego? Na czym polega ta dziedzina prawa? Wyjaśniamy!

Prawo cywilne – rodzaje spraw

Prawo cywilne to zbiór przepisów zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r., którym podlegają zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze, czyli osoby prawne, a także jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Wśród najpowszechniej występujących spraw cywilnych, w których swoją pomoc świadczą rozmaite kancelarie adwokackie, można wymienić:

 • sprawy rodzinne, w tym m.in. alimenty, rozwód, separacja, ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, przysposobienie),
 • podział majątku (dział spadku, podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności),
 • sprawy z zakresu odszkodowań oraz zadośćuczynień za doznaną krzywdę,
 • spory o należności związane z kredytami waloryzowanymi kursem waluty obcej,
 • sprawy o eksmisję, zasiedzenie czy zapłatę,
 • ustanowienie służebności,
 • upadłość konsumencka,
 • sprawy spadkowe,
 • sprawy dotyczące ochrony prawa własności (np. postępowania o wydanie rzeczy, zaniechanie naruszeń czy wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy).

Jak założyć sprawę cywilną?

Stając przed koniecznością założenia sprawy cywilnej, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest uprzednie zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej u adwokata, którego specjalizacją jest prawo cywilne. Wrocław, Warszawa czy inne duże miasta posiadają bogatą ofertę ekspertów zajmujących się określoną dziedziną prawa, dlatego znalezienie odpowiedniej osoby z pewnością nie przysporzy żadnych problemów, a wsparcie profesjonalisty może znacząco odmienić losy sprawy.

W postępowaniach z zakresu prawa cywilnego zwykle rekomenduje się na początku poszukać możliwości polubownego rozwiązania sporu tak, by nie wchodzić na czasochłonną i wyczerpującą drogę sądową. Wówczas adwokat może przeprowadzić mediację między stronami konfliktu czy wystosować zawezwanie do próby ugodowej. Jeśli próby te okażą się jednak nieskuteczne, w takich sytuacjach zainicjowanie postępowania cywilnego odbywa się poprzez złożenie wniosku (w przypadku postępowań nieprocesowych) lub wystosowanie pozwu (jeśli mowa o postępowaniu procesowym).

Prawo cywilne a zakres wsparcia profesjonalnego adwokata

Pomoc prawna ze strony kancelarii adwokackiej w sprawach z obszaru prawa cywilnego (Wrocław) obejmuje wszystkie etapy postępowania. Oznacza to, że profesjonalny adwokat świadczy usługi w zakresie:

 • doradztwa prawnego,
 • przygotowywania opinii prawnych,
 • prowadzenia negocjacji pomiędzy stronami sporu,
 • udziału w mediacji,
 • sporządzania umów cywilnoprawnych oraz pozostałych potrzebnych pism w zależności od rodzaju postępowania cywilnego (np. wezwań do zapłaty czy wypowiedzeń umowy),
 • przygotowania pism procesowych takich jak pozew, a także wniosków o zawezwanie do próby ugodowej czy wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • reprezentacji klienta w postępowaniu sądowym do momentu prawomocnego zakończenia postępowania, a także przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentacji klienta w postępowaniu egzekucyjnym.

Wymieniony zakres usług i rodzaje postępowań cywilnych nie mają charakteru zamkniętego, dlatego zawsze warto konsultować swoją sprawę z doświadczonym adwokatem, który przeanalizuje Twoją sytuację i wskaże najkorzystniejsze drogi postępowania.