Każdy z nas posługuje się słowem pisanym. Chociaż w dzisiejszych czasach większość sprawa można załatwić drogą elektroniczną, co oznacza, że dokumenty tworzone są w specjalnie przygotowanym do tego edytorze tekstu. Nie tylko znacznie ułatwia to pracę, ale także nie trzeba martwić się o popełnione błędy. Większość programów automatycznie je podkreśla lub poprawa. Jest jednak coś, czego nie wykona za nas żadne urządzenie. Mowa tutaj oczywiście o podpisie.

Charakteryzuje się on tym, że jest jedyny i niepowtarzalny. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że jego podrobienie jest przestępstwem. Niezależnie od sytuacji osoba, która tego czynu dokonała, powinna być świadoma, że poniesie konsekwencje prawne. Jakie? Tego można dowiedzieć się, czytając poniższy artykuł.

Dlaczego podpis jest taki ważny?

Osobisty podpis posiada każdy, niezależnie od wieku. Pierwszy złożony zostaje, chociażby na narysowanym obrazku lub pisemnym zadaniu w przedszkolu. Jednak podpis odgrywa kluczową rolę głównie w późniejszym życiu. Przede wszystkim dorosłym. Dzięki niemu na pewno weryfikowane są następujące dokumenty:

  • Umowa o pracę.
  • Umowa kredytowa.
  • Wniosek sądowy.
  • Umowa kupna-sprzedaży.
  • Wnioski w urzędzie miasta, skarbowym, pracy i we wszystkich instytucjach tego typu.

Podpis pozwala drugiej stronie powoływać się na niego i w razie problemów starać się udowodnić, że to właśnie dana osoba wykonała podpis. Gorzej wygląda to w przypadku, gdy dokumenty zostały nadesłane pocztą lub drogą elektroniczną. W tej sytuacji nie ma żadnej gwarancji, że podpis należy do tej osoby, do której powinien.

Z reguły nikt jednak nie bierze pod uwagę tego, że podpis mógł zostać sfałszowany. Najczęściej ma to miejsce, kiedy z daną osobą wcześniej podpisywane były już jakieś dokumenty, a aktualny podpis znacząco różni się od tych złożonych poprzednio.
Jeżeli pojawiły się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące autentyczności podpisu, należy sprawę wyjaśnić lub zgłosić na policję.

Nota prawna

Podrabianie podpisu jest przestępstwem regulowanym przez kodeks karny. Zgodnie z art. 270 § 1 k.k osoba, która dla podrabia lub przerabia dokument bądź świadomie takiego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Warto mieć jednak na uwadze, że aby doszło do przestępstwa i można było daną osobę ukarać, to wcześniej muszą zostać spełnione pewne przesłanki. Art. 115 § 14 k.k mówi o tym, że dokument to dowolny przedmiot lub nośnik pamięci, z którym związane jest określone prawo.

Co więcej, dokument lub nośnik pamięci, ze względu na zawartą w nim treść, jest dowodem prawa, jego stosunkiem lub stanowi okoliczność, która ma znaczenie prawne.

Tak naprawdę prawie każdy dokument, niezależnie od formy, w jakiej został sporządzony, który został podrobiony, może spowodować nałożenie kary.

Co ciekawe, nie muszą to być wyłącznie oficjalne dokumenty. Ukaranym można zostać, chociażby za wpisanie kogoś na listę obecności lub podpisanie nie swojego biletu na mecz, czy koncert.

Podrobienie podpisu osoby bliskiej

Koneksja rodzina bywa różna. Jednakże prowadzenie gospodarstwa domowego, zajmowanie się rachunkami i dokumentami, z reguły przypada na jedną osobę. Niestety nie zawsze jest to takie proste. Co zrobić w sytuacji, gdy terminy gonią, potrzebny jest podpis, np. współmałżonka, a jego nie ma, bo wyjechał w delegację?

Pierwsze co przychodzi do głowy to podpisanie się za niego. Przecież złożenie podpisu to tylko formalność. Nic bardziej mylnego. Sfałszowanie podpisu osoby bliskiej, niezależnie od tego, czy jest to mąż, ojciec, dziadek, czy syn, również jest przestępstwem. Nie można składać podpisu za drugą osobę bez względu na okoliczności.

Nie ma znaczenia też, na jakim dokumencie będzie widniał nieprawidłowy podpis. W przypadku gdy podrabianie dokumentów wyjdzie na jaw, osoba, która podrobiła podpis, będzie musiała liczyć się z konsekwencjami.

Wielu z nas zastanawia się, czy podpisanie się za kogoś z jego całkowitym przyzwoleniem, również może doprowadzić do postępowania karnego. Odpowiedź jest bardzo prosta. Tak. Bez względu na to, czy członek rodziny wyraził zgodę na podrabianie dokumentu, czy też tego nie zrobił, takie zachowanie nadal pozostanie przestępstwem.

Jaką karę może ponieść osoba za sfałszowanie podpisu osoby bliskiej?

Jak wspomniano wcześniej, można wyróżnić 3 rodzaje kary za podrabianie dokumentów. Wszystko zależy przede wszystkim od tego, jakimi pobudkami kierowała się osoba fałszująca podpis, czy dokument. Oznacza to, że jeżeli dojdzie do rozprawy, sąd musi ustalić, czy działanie nie działało na niekorzyść osoby, której podpis został sfałszowany.

Jeśli osobie oskarżonej uda się udowodnić, że na celu miała wyłącznie dobro drugiej strony lub podpisała się za przyzwoleniem, to sąd może zdecydować, że postępowanie za podrabianie dokumentów zostanie umorzone warunkowo, a kara grzywny nie zostanie nałożona.

Ponadto odpowiedzialność karna za popełnione przestępstwo może zostać umorzona ze względu na niską szkodliwość czynu.

Trzeba jednak pamiętać, że sprawa nie zawsze musi się tak skończyć. Jeżeli nie jest to pierwszy raz lub podrobienie podpisu miało komuś zaszkodzić, to sąd podczas wydawania wyroku, raczej nie będzie przychylny, by nie nakładać kary.

Podrobienie cudzego podpisu a odpowiedzialność karna

Sytuacje życiowa stawia przed nami wiele problemów, których rozwiązanie nie zawsze przychodzi z łatwością. Czasami wybrana droga okazuje się tą niewłaściwą. Prowadzenie jakiejkolwiek dokumentacji jest dość skomplikowane, a co za tym idzie o błąd, czy jakiś brak nie trudno.

Brak podpisu na dokumencie, który jest niezbędny „na już” to kłopot, szczególnie wtedy, kiedy konkretna osoba nie ma możliwości go w danym momencie złożyć. Aby uniknąć dodatkowych nieprzyjemności, człowiek odpowiedzialny za dokumentację postanawia samemu się podpisać za inną osobę.

Podrobienie cudzego podpisu może przynieść poważniejsze konsekwencje niż w przypadku osoby bliskiej.

Podrobienie podpisu

Źródło: Pexels.com

Przede wszystkim z reguły człowiek obcy nie wyraża zgody na to, żeby posługiwać się jego podpisem. Nawet jeśli fałszerstwo dokonane zostało w dobrej wierze. Poza tym w tej sytuacji i tak nie ma za dużo do powiedzenia, ponieważ podrabianie dokumentów jest przestępstwem ściganym z urzędu.

Oznacza to, że bez względu na to, czy człowiek, którego podpis został sfałszowany, będzie chciał złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa, to sprawa i tak trafi do sądu rejonowego.

Pomoc ofiarom przestępstw, czyli gdzie szukać pomocy?

Ofiary przestępstwa, chcąc dochodzić swoich praw przed sądem, często potrzebują pomocy adwokata, który będzie reprezentował je w sądzie. Oczywiście jest to bardzo dobre rozwiązanie. Jednak nie każdego stać na wypłatę wynagrodzenia lub znalezienie takiego adwokata, który odpowiednio podejdzie do sprawy.

W takim momencie można skorzystać ze specjalistycznej pomocy ofiarom przestępstwa. Jest to państwowe stowarzyszenie, które swoje podmioty i organizacje ma praktycznie w całym kraju. Wystarczy znaleźć odpowiednią placówkę znajdującą się w pobliżu miejsca zamieszkania. Korzystając z programu pomocy ofiarom przestępstwa, można uzyskać wsparcie nie tylko dla siebie, ale również dla bliskich.

Udzielenie porady prawnej, otrzymanie pomocy psychologa, czy dofinansowanie  leczenia lub rehabilitacji to tylko kilka przykładów, tego, na co można liczyć, udając się do jednej z placówek, która podlega pod program pomocy ofiarom przestępstw.

Jeśli chodzi o fałszowanie podpisu, to najważniejsze jest uzyskanie darmowej porady prawnej. Specjalista pokieruje osobę poszkodowaną i podpowie jakie kolejne kroki należy podjąć. Podmiot zajmujący się pomocą ofiarom przestępstw, poprowadzi nas przez cały etap postępowania. Ogólnie podpowie, jak przejść przez cały proces, tak by nie był zbyt czasochłonny i nerwowy.

Z reguły postępowanie karna za podrabianie dokumentów nie jest zbyt długie. Jednak warto mieć na uwadze, że mogą pojawić się jakieś komplikacje i wtedy wszystko znacząco się wydłuży.

Jak wygląda postępowanie sądowe dotyczące sfałszowanego podpisu?

Przestępstwa ścigane z urzędu charakteryzują się tym, że organy państwa wnoszą sprawę do sądu rejonowego. Zanim jednak do tego dojdzie, musi dojść do samego stwierdzenia, że przestępstwo miało miejsce. Najczęściej podrabiania dokumentów zostaje wykryte w dokumentacjach urzędowych, kiedy podpis znacząco różni się od pozostałych. Pracownik urzędu ma obowiązek poinformować policję o swoich podejrzeniach. Zresztą należy wiedzieć, że za zatajanie przestępstwa każdy może ponieść odpowiedzialność karną.

Po ustaleniu przez policję faktów i potwierdzenie, że podpis został sfałszowany, sprawa najpierw trafia do prokuratury. Następnie do sądu rejonowego. Po rozpatrzeniu sprawy sąd podejmuje decyzję o tym, jaką karą nałożyć na osobę pozwaną.

Odwołanie od wyroku z sądu rejonowego

Osoba, która została skazana przez sąd rejonowy, może nie zgodzić się z decyzją i ma prawo złożyć odwołanie od wyroku. W pierwszych krokach należy skierować sprawę do sądu okręgowego, jeżeli ten nie przychyli się do odwołania, to ostatecznie pozostaje sąd apelacyjny. 

W przypadku, gdy również sąd apelacyjny zgodzi się z decyzją sądu rejonowego, to na osobę składającą odwołanie może zostać nałożony obowiązek poniesienia kosztów za przeprowadzony proces.

Warto więc zastanowić się, czy odwołanie ma faktyczne uzasadnienie w rzeczywistości.