Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest obecnie dosyć stabilna. Jednak nie w każdym zawodzie łatwo jest dostać zatrudnienie w krótkim czasie. Specjaliści w branży IT oraz w zakresie wdrażania nowych technologii nie mają z tym problemów. Przedstawiciele innych zawodów lub wąskich specjalizacji, muszą bardzo starannie sporządzać dokumenty aplikacyjne, aby potencjalny pracodawca wyróżnił ich kandydaturę spośród pozostałych zgłoszeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak napisać ogólne podanie o pracę, aby spełniało wymagane kryteria.

Musisz zrobić dobre wrażenie, aby zostać zapamiętanym

Oprócz Ciebie o dane stanowisko może ubiegać się kilku innych kandydatów. Każdy z nich liczy na to, że jego kwalifikacje są odpowiednie do objęcia tej posady. Pisząc podanie o pracę, musisz więc podać szereg racjonalnych argumentów przemawiających za Twoją kandydaturą. Pomoże Ci w tym dobre rozeznanie specyfiki firmy, do której aplikujesz oraz zakresu zadań wyznaczonych dla danej pozycji. Mając takie informacje, łatwiej będzie wykazać, że zależy Ci właśnie na tej konkretnej firmie.

Już samo podanie o przyjęcie do pracy jest pierwszą Twoją wizytówką. Musi więc być perfekcyjne pod względem merytorycznym i formalnym. Powinno ono zawierać konkretną treść oraz posiadać konstrukcję zgodną z obowiązującymi standardami.

Nie może być zbyt długie. Najlepiej, gdy będzie mieściło się na jednej stronie kartki formatu A4. Na kluczowym miejscu opisz krótko jakieś Twoje wyjątkowe umiejętności lub predyspozycje. Pozostałe szczegóły związane z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym podajesz w załączonym do podania CV.

Wzór z omówieniem

Ogólne podanie o pracę napisz według powszechnie przyjętego schematu. Jak wypełnić go interesującą dla pracodawcy treścią pomoże Ci poniższy wzór z omówieniem.

W prawym górnym rogu kartki napisz miejscowość i aktualną datę. Poniżej, z lewej strony umieść Twoje imię i nazwisko. Pamiętaj, że zawsze imię pisze się jako pierwsze. Pod tym podaj swój adres oraz dane kontaktowe: numer telefonu i e-mail. Poniżej Twoich danych wpisz pełną nazwę firmy wraz z adresem, zaznaczając czy podanie o przyjęcie do pracy kierujesz do kierownictwa firmy, czy do działu HR.

Treść pisma poprzedź tytułem „Podanie o pracę”, napisanym wyraźniejszą czcionką. Pierwsze zdanie ma określić cel pisma: „Zwracam się z prośbą o zatrudnienie mnie w Państwa firmie na stanowisku ……. „.

Każdy wzór z omówieniem pozostawia duży stopień dowolności odnośnie kolejności wymieniania cech osobowych, kompetencji zawodowych i dotychczasowego doświadczenia. Wyeksponuj to, co uważasz za najważniejsze. Na przykład ukończenie renomowanej uczelni, albo odbycie stażu w podobnej firmie polskiej lub zagranicznej. Mogą to też być Twoje ogólne predyspozycje świadczące, że jesteś dobrym kandydatem na to stanowisko.

Jak zakończyć podanie o pracę?

W ostatniej części podanie o pracę powinno zawierać wykaz załączników w postaci listy punktowej. Ogólne podanie o pracę należy zakończyć wyrażeniem gotowości do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, podczas której podasz bardziej szczegółowe informacje ważne dla pracodawcy. Jeśli wydrukowane podanie masz zamiar dostarczyć pocztą, musisz je opatrzyć własnoręcznym podpisem. Powyżej niego umieść zwrot grzecznościowy „Z poważaniem”. W dokumencie wysyłanym przez e-mail można wpisać imię i nazwisko na komputerze.

Podany powyżej wzór dotyczy głównie sytuacji, gdy firma nie ogłosiła w tym czasie rekrutacji. W odpowiedzi na ofertę pracy na określonym stanowisku wysyła się list motywacyjny. List motywacyjny uwzględnia dane odpowiadające dokładnie sprecyzowanym wymaganiom pracodawcy.

Podanie o pracę możesz sporządzić w kreatorze

Jeśli po raz pierwszy poszukujesz zatrudnienia, możesz skorzystać z porady kogoś bardziej doświadczonego. Podpowie Ci jak napisać ogólne podanie o pracę pod względem merytorycznym. Pomoże Ci określić które cechy Twojej osobowości warto wyeksponować lub jakie elementy wykształcenia mogą być decydujące. Od strony formalnej całą pracę wykona za Ciebie kreator komputerowy.

Wybierz wzór z zaproponowanych wariantów szaty graficznej. Są szablony czarno-białe oraz w różnych wersjach kolorystycznych, ozdobione dodatkowymi elementami graficznymi. Po rozpoczęciu kreowania ukazują się aktywne rubryki, do których wpisujesz wszystkie dane. W treści kreatora zawarte są podstawowe informacje, które musi zawierać ogólne podanie o pracę. Uzupełniasz je tylko o konkretne przykłady Twojego poziomu wykształcenia, okresu doświadczenia zawodowego i charakteryzujących Cię cech osobowych. Gotowe podanie o pracę otrzymujesz na swój adres mailowy.

Jak dobrze wykorzystać wzór podania o pracę?

Wzór z omówieniem umożliwia większe spersonalizowanie podania. Tekst możesz udoskonalić pod względem stylistycznym, aby wykazać się umiejętnościami w tym zakresie. Jeśli ubiegasz się o pracę w firmie zagranicznej, napisz podanie po angielsku. Wzór z omówieniem będzie dla Ciebie inspiracją, lecz samodzielnie musisz zadbać o odpowiedni dobór słownictwa i poprawność językową.

Pamiętaj, że wzór z omówieniem dostępny jest w Internecie do powszechnego użytku. Jeśli ogólne podanie o pracę będzie powielane przez wielu kandydatów, maleją Twoje szanse na wyróżnienie się spośród nich. Dokument ten ma swoją wagę, nie jest zwykłą formalnością. Wzór z Internetu wykorzystaj w sposób kreatywny. Powtarzanie stereotypowych zwrotów nie wpływa korzystnie na wizerunek piszącego. Pomimo że tekst ma być krótki, powinien świadczyć o Twojej indywidualności.

Unikaj błędów, które mogą Cię zdyskredytować w oczach pracodawcy

  • Nie popełniaj pomyłek w nazwach, nazwiskach, tytułach zawodowych.
  • Nie używaj eufemizmów.
  • Dodatkowo nie zapominaj o poprawności stylistycznej, gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej.
  • Nie pisz tekstu zwartym blokiem, pozostawiaj światło pomiędzy akapitami.
  • Nie używaj zbyt małej czcionki, bo pogarsza to czytelność.
  • A także nie zapominaj o stosowaniu form grzecznościowych.

Pamiętaj o tych wszystkich zasadach, wykorzystując wzór z omówieniem. Niektóre z nich są ujęte w komentarzach do poszczególnych punktów. Inne dotyczą detali odnośnie do estetyki, schludności i formy przekazania dokumentu do firmy. Podczas pisania zrób justowanie. Jeżeli decydujesz się na wydruk, zrób to na papierze kredowym, w opcji drukarki wybierz wysoką jakość wydruku. Przekaż do firmy dokument osobiście, lub prześlij w eleganckiej kopercie.

Podanie o pracę w formie elektronicznej

Kobieta pisząca podanie o pracę

Źródło: Pexels.com

W ostatnim okresie bardzo powszechne stało się przesyłanie aplikacji związanych z zatrudnieniem za pomocą e-mail. Taka forma jest respektowana przez większość firm. Nie należy jednak zamieszczać podania w treści maila. Tam ma się znaleźć jedynie informacja o wysłaniu załącznika i do kogo pismo jest skierowane. Podanie o pracę powinno być sporządzone dokładnie zgodnie z wytycznymi, które podaje wzór z omówieniem i przesłane jako załącznik. W tytule maila podaj swoje imię i nazwisko oraz adnotację, że jest to podanie o pracę. Poprawne wysłanie dokumentu w postaci elektronicznej sprawi, że będzie on dobrze widoczny w poczcie firmy. Zastosowanie się do wszystkich wytycznych odnośnie do pisania podania zwiększy Twoje szanse na uzyskanie zatrudnienia w wybranej firmie.