Rozmowy kwalifikacyjne są często czynnikiem stresogennym. Zadaniem profesjonalnego rekrutera jest zmniejszyć stres przyszłego pracownika i zyskać kluczowe informacje o jego kompetencjach. Zatem jaki jest najlepszy sposób na w pełni profesjonalne przeprowadzenie rozmowy o pracę?

Jeszcze przed rozmową

Dostajesz wiadomość, że masz przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną. Twoim pierwszym działaniem powinno być doskonałe przygotowanie się do niej. Na samym początku należy zwrócić uwagę na CV potencjalnego kandydata. Doskonała znajomość życiorysu sprawi, że nie tylko zaprezentujesz się jako profesjonalista, ale i Twoja rozmowa będzie konkretniejsza i zyskasz najważniejsze informacje. Przygotuj sobie również najważniejsze wiadomości na temat waszej firmy i krótki opis stanowiska jakie może zajmować potencjalny pracownik.

Profesjonalne przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

Nadszedł ten dzień, w którym masz przeprowadzić rozmowę o pracę. Jeszcze przed przyjściem kandydata zadbaj o stosowny strój i porządek w miejscu rozmowy. Jakby nie patrzeć pierwsze wrażenie jest zawsze najważniejsze a tu liczy się wizytówka firmy. To w jaki sposób zaprezentujesz swojej miejsce pracy ma znaczący wpływ na opinię tych, którzy chcą tu pracować. Jeśli wszystko już gotowe, pozostaje czekać na kandydata.

Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną? – Wskazówki

Kandydat na stanowisko już przybył. Teraz ważny jest każdy krok by stworzyć i profesjonalnie przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną. Poniżej zaprezentowano najważniejsze kroki, które są konieczne dla rekrutera do przeprowadzenia rozmowy o pracę:

 1. Na samym początku porusz parę neutralnych kwestii tak by przełamać lody. Z całą pewnością zmniejszy to stres obu stron spotkania;
 2. Następnie krótko scharakteryzuj czym zajmuje się firma, jakie są jej główne założenia, jak się w niej pracuje oraz pokrótce nakreśl obraz stanowiska, na które aplikuje kandydat, tak by wiedział jakie zadania będzie wykonywał;
 3. Z kolei w tym momencie następuje priorytetowy moment każdej rozmowy o pracę. Rekruter powinien zacząć zadawać pytania otwarte odnośnie doświadczenia i kompetencji. Tego typu pytania mają pobudzić kreatywność u aplikującego i sprawdzić, jak radzi sobie z opowiadaniem o sobie. Ważne by rekruter słuchał co mówi kandydat i również dopytywał się o istotne kwestie;
 4. Profesjonalne przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej nie może się obyć bez możliwości zadawania pytań przez aplikanta odnośnie potencjalnego stanowiska i firmy. Twoim zadaniem jako rekrutera, jest udzielenie konkretnych i rzetelnych odpowiedzi, bez zniekształcania rzeczywistości;
 5. Ważne by zadać pytania sprawdzające czy to kandydat się przygotował – co wie o firmie, dlaczego chce w niej pracować, jakie ma motywacje zawodowe;
 6. Nigdy nie pytaj o życie osobiste kandydata, w takiej rozmowie należy grubą kreską oddzielić życie zawodowe od prywatnego;
 7. Na samym końcu nie zapomnij poinformować kandydata w jaki sposób powiadomisz go o wyniku rekrutacji czy kolejnych jej etapach;
 8. Bądź uprzejmy i asertywny.
Rozmowa kwalifikacyja

Źródło: Pixabay.com

Jak przeprowadzić rozmowę o pracę – uwagi podsumowujące

Profesjonalna rozmowa powinna opierać się na powyższych krokach, wtedy pewne jest, że w sposób wyczerpujący spotkanie zostało przeprowadzone. Kompetentnie przeprowadzona rozmowa o pracę powinna mieścić się w ramach 1 godziny do 1 godziny i 30 minut. Jeśli trwa za krótko może to oznaczać nierzetelne przygotowanie do jej odbycia i na pewno nie można jej zaliczyć do profesjonalnych. Podobnie jest ze zbyt długą konwersacją. Należy pamiętać o takich szczegółach, gdyż to one są istotną częścią sukcesu rozmowy. A więc jak przeprowadzić rozmowę o pracę? Bezstresowo, konkretnie i rzetelnie.

Źródła:

 • New Jersey Department of Personnel, A Guide for Conducting Professional Interviews. An internal guide for hiring managers to conduct professional and non-discriminatory interviews,
 • https://www.state.nj.us/csc/about/divisions/eeo/pdf/EEOAA_interview_guide.pdf,
 • University of Maryland, Best Practices in Interviewing. University Process Innovation, 2018,
 • https://it.umd.edu/sites/default/files/UPI/InterviewGuide_Jan2018.pdf.