Przedsiębiorczość jest obecnie najbardziej pożądanym zespołem cech w branży biznesowej. Jej zapotrzebowanie stale rośnie i coraz więcej ludzi edukuje się w tym kierunku. Jednak czy każdy może zostać osobą przedsiębiorczą, czy z tym trzeba się urodzić? Jaki zestaw cech należy nabyć by móc powiedzieć o sobie – jestem przedsiębiorczy?

Czym jest przedsiębiorczość?

Przedsiębiorczość jest to zbiór cech charakteryzujących osobę radzącą sobie z zarządzaniem i planowaniem spraw biznesowych. Według Słownika Języka Polskiego, jest to cecha kogoś wykazującego się inicjatywą i skutecznością w załatwianiu różnych spraw biznesowych. Przedsiębiorczość jest procesem zakorzenionym w planach, przynoszącym wartości. Mianowice cecha ta w każdym działaniu ułatwia reakcję na gwałtowne zmiany na różnych obszarach zawodowych i pozwala na szybkie przeciwdziałanie.

Etymologia słowa przedsiębiorca pochodzi z roku 1723 ze słownika francuskiego, gdzie oznaczało osobę samozatrudnioną i niosącą niepewność.

Główną funkcją przedsiębiorczości jest odkrywanie nowych możliwości, ich ocena i wykorzystywanie w procesie formowania się biznesu. Przedsiębiorca często musi te możliwości sam sobie wytworzyć w związku z czym, potrzebuje pełnego pakietu cech, które pomogą mu zapanować nad działalnością.

Fundamentem przedsiębiorczości jest zdolność wychwytywania możliwości rozwiązań, najnowszych innowacji, a w wyniku czego szybkie podejmowanie ryzyka i działań. Właśnie te cechy powinna posiadać lub posiąść, osoba przedsiębiorcza.

Osoba przedsiębiorcza – kim jest?

W profilu osobowości według H.J. Eysencka, cechy przedsiębiorcze ma każdy typ osobowości. U melancholika, cechami osoby przedsiębiorczej jest spokój, u choleryka – optymizm i aktywność, u flegmatyka – solidność i zrównoważenie, natomiast u sangwinika – przywódczość, otwartość oraz towarzyskość. Zatem kto to jest osoba przedsiębiorcza? Jest ona połączeniem cech nabytych i wrodzonych. Osoba ta posiada naturalną odwagę, ambicję i pewność siebie, które pozwalają na natychmiastowe rozwiązywanie problemów i zaspokajanie potrzeb biznesowych.

Kreatywność to podstawa!

Bardzo ważną cechą osoby przedsiębiorczej jest kreatywność. W sytuacjach kryzysowych, gdzie potrzeba błyskawicznej reakcji, nieszablonowe myślenie jest na wagę złota. Według Schumpetera przedsiębiorca jest właścicielem firmy, którą tworzy, wprowadza najnowsze technologie i produkty oraz zdobywa nowe rynki, czyli wychodzi naprzeciw potrzebom biznesowym.

Czyli właściwie jaki zestaw cech powinna mieć przedsiębiorcza osoba?

Osoba o cechach przedsiębiorcy

Źródło: Pixabay.com

Odpowiedź znajduje się poniżej.

Najważniejsze cechy osoby przedsiębiorczej to:

 • podejmuje ryzyko;
 • rozpoznaje potrzeby i problemy i rozwiązuje je;
 • umiejętnie analizuje, wyciąga wnioski i podejmuje koncepcję;
 • chęć wprowadzenia swoich inicjatyw w życie;
 • pomysłowy;
 • asertywny;
 • nie boi się wypowiedzieć własnego zdania;
 • uczciwy;
 • zorganizowany;
 • zawsze dąży do i osiąga stawiany sobie cel;
 • ambitny;
 • odważny;
 • pewny siebie;
 • zmotywowany;
 • racjonalnie myślący;
 • inteligentny;
 • kreatywny;
 • to osoba wychodząca poza klasyczne ramy myślenia;
 • wyzwania są jej motorem napędowym.

Zatem osoba przedsiębiorcza powinna posiadać kombinację powyższych cech. Dla niej nie powinno być nic niemożliwego. Ważna też jest wolność wyboru i możliwość decydowania, jeszcze znaczniej zwiększająca kreatywność przedsiębiorcy. Jeśli chcesz jeszcze bardziej zgłębić świat przedsiębiorstw i psychologii przedsiębiorczości zajrzyj na stronę http://www.epidemia.org.pl/czym-jest-przedsiebiorczosc.

Źródła:

 • https://sjp.pl/przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87,
 • Cuervo A., Ribeiro D., Roig S., Entrepreneurship: Concepts, Theory and Perspective.Introduction , Universidad Complutense de Madrid, Universitat de València,
 • Karpowicz T., Noga A., Stos D., Przedsiębiorczość w praktyce. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych do podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce (zakres podstawowy), Fundacja Wrota Edukacji – EduGate, 2014,
 • Khemesh S., Entrepreneurship, Article, 2017,
 • https://www.flstrefa.pl/siedem-cech-osoby-przedsiebiorczej.html.