Alimenty nie są automatyczne i nie są zasądzane w każdym rozwodzie. Jeśli czeka cię rozwód i planujesz wystąpić o alimenty, lub uważasz, że twój małżonek może o nie wystąpić, będziesz chciał zrozumieć, czym są alimenty, jak sędziowie decydują o ich przyznaniu, kiedy możesz zmienić lub zatrzymać płatności alimentów, oraz jak ty i twój małżonek możecie dojść do porozumienia w tej kwestii.

Alimenty dla małżonka

Alimenty są obecnie rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku, Podczas gdy alimenty na dziecko są nadal powszechne lub stanowią wspólne obciążenie finansowe, utrzymanie małżonków (jak obecnie nazywa się alimenty) jest rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku. Sędzia (jeśli zdecydują się na spór) lub para będzie patrzeć na następujące kwestie, między innymi, aby określić, czy alimenty są konieczne, a jeśli tak, to na jaką kwotę i jak długo. Długość małżeństwa: małżeństwo zazwyczaj musi trwać dziesięć lat, aby małżonek nie zarabiający kwalifikował się do otrzymania alimentów. Brak majątku: małżonek nie posiada wystarczającego majątku, w tym majątku wspólnego, aby zapewnić sobie rozsądne minimalne potrzeby. Możliwości zarobkowe: małżonkowi brakuje wykształcenia, historii zawodowej lub zdolności do utrzymania się i zapewnienia sobie rozsądnych minimalnych potrzeb tego małżonka. Czy jest to realne: oczekiwanie od współmałżonka powrotu do pracy może być nierealistyczne, jeśli od dłuższego czasu nie pracuje lub jest zbyt stary, by wrócić do pracy. Przemoc w rodzinie: maltretowany małżonek lub rodzic maltretowanego dziecka może ubiegać się o alimenty niezależnie od tego, jak długo trwa małżeństwo. Opiekun: małżonek opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem lub w inny sposób nie jest w stanie utrzymać się z powodu niepełnosprawności lub dlatego, że musi opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem w pełnym wymiarze godzin.

Jak działają alimenty?

Zazwyczaj płatności alimentów są okresowe, z określoną kwotą płaconą co miesiąc. Czasami sędzia nakazuje małżonkowi płacenie ryczałtowej kwoty na utrzymanie drugiego małżonka, albo w gotówce, albo w formie transferu nieruchomości (oddzielnie od zwykłego procesu podziału majątku małżeńskiego pary). Zryczałtowane alimenty nie mogą być cofnięte. Ale zazwyczaj można poprosić sąd o zmianę lub zakończenie okresowych płatności alimentów, chyba że oryginalny nakaz sądowy (lub umowa) wyraźnie powiedział, że są one „niemodyfikowalne”. Będziesz jednak musiał przekonać sędziego, że modyfikacja lub zakończenie alimentów jest uzasadnione, ponieważ Ty lub Twój małżonek mieliście znaczącą zmianę okoliczności, jak np. przejście małżonka płacącego na emeryturę lub nowa, wysoko płatna praca małżonka wspieranego. Niektóre okoliczności automatycznie kończą okresowe alimenty, np. gdy wspierany małżonek ponownie wyjdzie za mąż lub gdy któryś z małżonków umrze. Jeśli podczas rozwodu nie było wniosku o alimenty i nie został on uwzględniony w ostatecznym wyroku rozwodowym, żaden z małżonków nie może później wrócić i poprosić sądu o alimenty.